บริการของเรา

image

อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)
บริษัทฯ เปิดให้บริการด้าน “อสังหาริมทรัพย์” โดยจัดทำโครงการบ้านจัดสรร ทั้งบ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม พร้อมมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยการนำนวัตกรรมของระบบ สมาร์ทโฮม เข้ามาสรรสร้าง และเป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่อาศัยให้มีศักยภาพที่ทันสมัยเทียบเท่าระดับสากล เพื่อให้ทุกครอบครัวได้สัมผัสถึงความปลอดภัย ความสุข ความอบอุ่น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น