บริการของเรา

image

งานระบบไฟฟ้า (Electrical System)
ให้บริการติดตั้งการวางระบบไฟฟ้า พร้อมตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ซึ่งทางเราให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นภายหลัง อาจหมายถึงความเสียหายทั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ ดังนั้น เราจึงเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และได้มาตรฐานความปลอดภัยตามที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดไว้ ซึ่งทางบริษัทมีทีมงานที่มากประสบการณ์คอยให้คำแนะนำลูกค้าตลอดจนเสร็จสิ้นโครงการ ทำให้สามารถรับประกันคุณภาพของงานได้ว่าออกมาปลอดภัยแน่นอน